הוראה

אני מלמד את ״סין המודרנית״ –קורס מבואי הסוקר את סין מעליית שושלת הצ׳ינג דרך נפילות הקיסרות והתקופה הרפובליקנית ועד הווסדה של הרפובליקה העממית של סין